automatyczne

Encyklopedia PWN

Sperry
[spẹri]
Lawrence Burst, ur. 13 XII 1892, Chicago, zm. 13 XII 1923, cieśn. La Manche,
syn Elmera Ambrose’a, amer. konstruktor lotn. i przemysłowiec;
termowizja
[gr.-łac.],
termografia, obrazowanie termalne,
dziedzina techniki zajmująca się detekcją i wizualizacją promieniowania podczerwonego (rzadziej mikrofal) emitowanego przez obiekty.
element łączeniowy stosowany do budowy pól komutacyjnych dawnych automatycznych central telefonicznych;
zamek, zamek broni,
wojsk. mechanizm broni palnej (część lub zespół współpracujących ze sobą części) służący do zamykania na czas strzału i otwierania po wystrzale tylnej (wlotowej) części lufy;
AFC, ang. Automatic Frequency Control,
telekom. automatyczne dostrajanie częstotliwości.
akustyka
[gr. akoustikós ‘dotyczący słuchu’],
dział fizyki i techniki tradycyjnie obejmujący naukę o dźwięku rozumianym jako zjawisko słyszalne, związane z rozchodzeniem się fal sprężystych w ośrodku gazowym, a w miarę rozwoju także w ośrodkach ciekłym i stałym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia