automatyczne

Encyklopedia PWN

przepis postępowania prowadzący do rozwiązania ustalonego problemu, określający ciąg czynności elementarnych, które należy w tym celu wykonać.
dział analizy chemicznej obejmujący analizę płynów ustrojowych (krew, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny z jam ciała) oraz innych materiałów biologicznych (szpik kostny, plwocina, materiał z biopsji tkanek, kał);
APS, ang. Advanced Photo System,
fot. system fot. polegający na tym, że na marginesie błony fot. 35-milimetrowej, na stałe związanej z kasetą, znajduje się ścieżka magnet. rejestrująca dane o zdjęciu; do obróbki błona jest wysuwana z kasety, a po obróbce z powrotem do niej zwijana (podobnie do kopiowania);
armata
[łac., ‘uzbrojona’],
działo o stosunkowo długiej lufie (40–75 kalibrów), mogące szybko oddawać kolejno po sobie następujące strzały, charakteryzujące się tym, że wystrzeliwane z niego pociski poruszają się po torach (krzywych) płaskich, mają dużą prędkość początkową (700–2000 m/s) i dużą donośność (w zależności od kalibru od kilku do ponad 40 km);
artyleria
[fr.],
rodzaj wojsk odpowiednio zorganizowanych i wyposażonych w holowane albo samobieżne działa (artyleria lufowa) lub niektóre rodzaje wyrzutni rakietowych (artyleria rakietowa), amunicję, urządzenia do prowadzenia ognia, sprzęt do dostarczania zaopatrzenia itp.;
ekon. automatyczne, wielofunkcyjne urządzenie, sterowane za pomocą zainstalowanych w bankach komputerów, które może pełnić następujące funkcje: wypłacać z osobistego konta gotówkę, przyjmować gotówkę, podawać saldo rachunku i informacje o kilku ostatnich operacjach, dokonywać bezgotówkowych przelewów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia