kontrola automatyczna
 
Encyklopedia PWN
kontrola automatyczna,
techn. samoczynne zbieranie, przetwarzanie i przesyłanie informacji o stanie obiektów (przedmiotów, procesów) w celu wykrywania sytuacji wymagających odpowiedniej reakcji układu sterowania automatycznego;
system k.a., działający na zasadzie sprzężenia zwrotnego, zawiera czujniki, których sygnały, dostarczające informacji o wartości mierzonego parametru (np. o temperaturze wewnątrz pieca), są przetwarzane i analizowane; jeśli zostanie wykryte odchylenie od dopuszczonego zakresu zmienności mierzonego parametru (np. temperatura nadmiernie spadnie), układ analizujący kieruje sygnał „zwrotny” powodujący uruchomienie urządzenia korygującego wartość parametru (np. włączenie urządzeń grzewczych); k.a. ma duże znaczenie w automatyzacji kontroli jakości.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia