asymilacja

Encyklopedia PWN

Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, ang. Office of the United Nations High Commissioner for Refugees Wymowa(UNHCR Wymowa),
agenda ONZ, powstała 1951, z siedzibą w Genewie;
Virtanen
[wịrtanen]
Artturi Ilmari, ur. 15 I 1895, Helsinki, zm. 11 XI 1974, tamże,
biochemik fiński;
grupa etniczna zamieszkująca wschodnie tereny obwodu leningradzkiego w Federacji Ros.;
Zulusi, Zulu,
lud afrykański z grupy Bantu, mieszkający głównie w RPA, poza tym w Lesotho, Suazi, Mozambiku;
Żiwkow Todor, ur. 7 XI 1911, Prawec k. Sofii, zm. 9 VIII 1998, Sofia,
komunist. polityk bułgarski;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia