Wepsowie
 
Encyklopedia PWN
Wepsowie,
grupa etniczna zamieszkująca wschodnie tereny obwodu leningradzkiego w Federacji Ros.;
ok. 13 tys. (pocz. XXI w.); język wepski z ugrofińskiej grupy języków uralskich; mówi nim połowa Wepsów; od XII w. wyznają prawosławie, utrzymują się jednak oryginalne wierzenia lud.; Wepsowie zajmują się rolnictwem, rybołówstwem, hodowlą bydła i przemysłem leśnym; w języku i kulturze materialnej występują silne wpływy ros., ale w budownictwie wiejskim i obrzędowości zachowały się elementy rodzime; w folklorze ustnym wersje eposu Kalewala; postępuje proces asymilacji z Rosjanami i Karelami.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia