asymilacja

Encyklopedia PWN

latynoamer. naród kształtujący się w granicach Salwadoru;
Stoll
[sztol]
Arthur, ur. 8 I 1887, Szafuza, zm. 13 I 1971, Arlesheim,
biochemik szwajcarski;
Szwedzka Partia Ludowa, szwedz. Svenska Folkpartiet, fiń. Ruotsalainen Kansanpuolue,
partia polit. ludności szwedzkiej w Finlandii, zał. 1906;
Tarahumara, nazwa własna Raramuri,
indiańska grupa etniczna z Meksyku;
traktaty z Indianami, tzw. traktaty numerowane,
umowy zawierane 1871–1921 przez Koronę brytyjską z plemionami indiańskimi na terytorium Kanady;
upodobnienie, asymilacja,
językozn. proces fonetyczny polegający na pełnym bądź częściowym przystosowaniu artykulacyjnym głoski do swego sąsiedztwa w obrębie wyrazu lub na pograniczu wyrazów w toku mowy, będący następstwem tendencji do ujednolicenia ruchów artykulacyjnych (tzw. prawo najmniejszego wysiłku);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia