asymilacja

Encyklopedia PWN

istnieje od 1870 (pierwszą gazetą był „Orzeł Polski” w Washington, stan Missouri). Dużo w nich było informacji o działalności organizacji polonijnych i parafii czy reklam polskich sklepów. Przynosiły wiadomości z Polski, drukowały polskie nowele, powieści, przedstawiały sprawy lokalne i ogólnoamerykańskie, zaznajamiały z językiem, obyczajami i prawem. Złoty okres prasy emigracji zarobkowej przypadł na lata międzywojenne, ukazywało się równocześnie conajmniej 10–15 dzienników i blisko 200 czasopism. Proces asymilacji nabierał tempa i młode pokolenie sięgało nieomal wyłącznie po amerykańskie gazety. Na pewien czas sytuację uratowało pojawienie się fali wychodźstwa po II wojnie światowej. Nie tylko stworzyła ona liczną własną prasę, ale z czasem zasiliła starą prasę grupą zarówno wydawców i dziennikarzy, jak i czytelników. Jednak ich dzieci z reguły nie sięgają do czasopism polonijnych.
prasa polska od XIX w.,
fizjol. tempo wytwarzania i akumulacji suchej masy (masa tkanek, organów lub całej rośliny po odwodnieniu) w jednostce czasu (np. doby, sezonu wegetacyjnego, roku) określane dla pojedynczych roślin, typów roślin, zbiorowisk roślinnych, biocenoz i całych ekosystemów;
przemiana materii, metabolizm,
całokształt zachodzących w komórkach żywego organizmu reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energetycznych, stanowiący podłoże wszelkich zjawisk biologicznych;
realizm
[łac. realis ‘rzeczywisty’],
lit.:

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia