upodobnienie
 
Encyklopedia PWN
upodobnienie, asymilacja,
językozn. proces fonetyczny polegający na pełnym bądź częściowym przystosowaniu artykulacyjnym głoski do swego sąsiedztwa w obrębie wyrazu lub na pograniczu wyrazów w toku mowy, będący następstwem tendencji do ujednolicenia ruchów artykulacyjnych (tzw. prawo najmniejszego wysiłku);
np. oddziaływanie układu narządów artykulacyjnych właściwego bezdźwięcznej głosce k na takiż układ właściwy dźwięcznej spółgłosce rz w wyrazie krzak (w wymowie kszak).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia