asymilacja

Encyklopedia PWN

asymilacja
[łac. assimilatio < similis ‘podobny’],
socjol. całokształt zmian, którym podlegają jednostki odłączając się od swojej grupy i przystosowując się do życia w innej grupie, różniącej się od niej swą kulturą;
asymilacja
[łac.],
językozn. → upodobnienie.
asymilacja
[łac. assimilatio < similis ‘podobny’],
przyswajanie,
biol. pobieranie przez żywe organizmy stosunkowo prostych związków chemicznych ze środowiska i wytwarzanie z nich skomplikowanych, wielkocząsteczkowych składników własnego organizmu;
psychol. w psychologii rozwojowej a. stanowi jeden z podstawowych czynników adaptacji jednostki do środowiska;
przyswajanie azotu polegające na aminacji (przeniesienie jonu ) glutaminianu katalizowanej przez enzym — syntetazę glutaminową;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia