asymilacja

Encyklopedia PWN

Cohen
[kọ:ən]
Arthur, ur. 25 VI 1928, Nowy Jork, zm. 30 IX 1986,
teolog żydowski;
Daly
[dẹıli]
Reginald Aldworth, ur. 18 III 1871, Napanee (Kanada), zm. 19 IX 1957, Cambridge (USA),
amerykański petrograf i geolog, pochodzenia kanad.
Diamand Herman, ur. 30 III 1860, Lwów, zm. 26 II 1931, tamże,
działacz socjalist., prawnik;
Dmowski Roman, ur. 9 VIII 1864, Kamionek (obecnie część Warszawy), zm. 2 I 1939, Drozdowo k. Łomży,
polityk, mąż stanu, pisarz polityczny.
dysymilacja
[łac. dissimilis ‘niepodobny’],
biol. zachodzące w organizmie żywym procesy fizjol. i biochem. polegające na rozkładaniu złożonych związków org. i wydalaniu poza ustrój powstałych produktów;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia