asymilacja

Encyklopedia PWN

zamierzone i systematycznie stosowane sposoby pracy nauczyciela z uczniami umożliwiające realizowanie celów kształcenia.
nacjonalizm
[łac. natio ‘naród’],
przekonanie, że naród jest najważniejszą formą uspołecznienia, a tożsamość narodowa najważniejszym składnikiem tożsamości jednostki, połączone z nakazem przedkładania solidarności narodowej nad wszelkie inne związki i zobowiązania oraz wszystkiego, co narodowe, nad to, co cudzoziemskie lub kosmopolityczne; ideologia polityczna, wg której podstawowym zadaniem państwa jest obrona interesów narodowych, a jego zasięg terytorialny winien odpowiadać obszarom zamieszkanym przez dany naród.
rdzenna ludność Australii.
Agencja Żydowska, hebr. Ha-Sochnut ha-Jehudit le-Erec Israel, ang. Jewish Agency,
instytucja utworzona na podstawie art. 4 mandatu bryt. nad Palestyną (zatwierdzonego przez Radę Ligi Narodów 1922) jako reprezentacja Żydów wobec rządu Wielkiej Brytanii;
Agudat Achim, hebr. Przymierze Braci,
żydowskie stowarzyszenie asymiliatorskie w Galicji, założone 1882 we Lwowie;
Agudat Jisrael, hebr. Związek Izraela, Aguda,
polit. organizacja żydowska, utworzona 1912 w Katowicach;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia