Agencja Żydowska
 
Encyklopedia PWN
Agencja Żydowska, hebr. Ha-Sochnut ha-Jehudit le-Erec Israel, ang. Jewish Agency,
instytucja utworzona na podstawie art. 4 mandatu bryt. nad Palestyną (zatwierdzonego przez Radę Ligi Narodów 1922) jako reprezentacja Żydów wobec rządu Wielkiej Brytanii;
od 1929 jest organem wykonawczym Świat. Organizacji Syjonistycznej; gł. siedziby Agencji Żydowskiej w Nowym Jorku i Jerozolimie, lecz biura jej funkcjonują w krajach, gdzie znajdują się liczniejsze skupiska ludności żydowskiej; do 1948 nacz. zadaniem Agencji Żydowskiej było organizowanie osadnictwa żydowskiego w Palestynie; po utworzeniu państwa Izrael Agencja Żydowska zajmuje się asymilacją nowych osadników w społeczeństwie izrael., prowadzi też kampanię ogólnoświat. na rzecz emigracji Żydów do Izraela.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia