Szwedzka Partia Ludowa
 
Encyklopedia PWN
Szwedzka Partia Ludowa, szwedz. Svenska Folkpartiet, fiń. Ruotsalainen Kansanpuolue,
partia polit. ludności szwedzkiej w Finlandii, zał. 1906;
liberalna; broni praw i interesów obywateli Finlandii pochodzenia szwedz.; działa na rzecz bliskiej współpracy Finlandii i Szwecji; w latach 90. XX w. popierała przystąpienie kraju do UE i eur. unii walutowej; 1907–36 zdobywała 10,5-13% miejsc w parlamencie, potem poniżej 10% (2003 — 4%); wraz z asymilacją ludności szwedz. maleje jej gł. elektorat: Szwedzka Partia Ludowa uzyskuje głosy ok. 3/4 wyborców szwedz. i dużo mniej liczne — fińskie; centrowa, od 1917 bardzo często współrządząca (w różnych koalicjach), także ob. (2004).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia