asymilacja

Encyklopedia PWN

Narodowa Demokracja (ND), obóz narodowodemokratyczny, endecja, obóz narodowy,
potoczne określenia działającego od końca XIX w. trójzaborowego obozu ideowo-politycznego, którego rdzeniem do lat 20. XX w. była Liga Narodowa, tajna, elitarna organizacja utworzona IV 1893 z inicjatywy R. Dmowskiego.
négritude
[negritụ̈d; fr.],
ruch literacki i jedna z wielkich koncepcji ideologicznych, zapoczątkowane w latach 30. i 40. XX w. przez czarnych francuskojęzycznych pisarzy i intelektualistów, pochodzących z Afryki i Karaibów: A. Césaire’a, L. Damasa, L.S. Senghora;
New Age
[nju: eıdż] Wymowa,
Nowa Era, Nowa Epoka, Ruch Nowej Ery, Era Wodnika, Sprzysiężenie Wodnika,
nieformalny, wielopostaciowy i wielowymiarowy, alternatywny ruch kulturowy, który narodził się w latach 60. XX w. w USA, następnie zdobył liczne grono zwolenników na całym świecie.
Niemcewicz Julian Ursyn, ur. 16 II 1757, Skoki k. Brześcia Litew., zm. 21 V 1841, Paryż,
pisarz, pamiętnikarz, działacz polityczny i społeczny.
autorytarny system polit. w Brazylii 1937–45;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia