asymilacja

Encyklopedia PWN

grupa ludów afrykańskich zamieszkujących Afrykę Wschodnią: południową część Egiptu, Sudan, Etiopię, Erytreę, Dżibuti, Somalię, północno-wschodnią Kenię, enklawy w północnej Tanzanii i Ugandzie;
Kwilecki Andrzej, ur. 23 X 1928, Kwilcz, zm. 14 X 2019,
socjolog;
Ladakhowie, Ladakowie,
lud zamieszkujący obszar Ladakhu w północnej części indyjskiego stanu Dżammu i Kaszmir;
lamprofiry
[gr. lamprós ‘błyszczący’, phyreús ‘purpurowy’],
grupa żyłowych skał magmowych, zawierających w przybliżeniu równorzędne ilości minerałów jasnych (plagioklazy, skalenie alkaliczne, skaleniowce i akcesorycznie — apatyt) i ciemnych (biotyt, pirokseny, amfibole, oliwin, akcesorycznie — magnetyt) lub złożonych gł. z minerałów ciemnych;
łańcuchy pokarmowe, łańcuchy troficzne,
jednostki organizacji biotycznej (biota) ekosystemów, stanowiące drogi, po których odbywa się przepływ energii;
magma
[gr.],
naturalny, gorący i ruchliwy stop tworzący się lokalnie i okresowo wskutek częściowego wytapiania skał w górnym płaszczu Ziemi lub w skorupie ziemskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia