Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców
 
Encyklopedia PWN
Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, ang. Office of the United Nations High Commissioner for Refugees Wymowa(UNHCR Wymowa),
agenda ONZ, powstała 1951, z siedzibą w Genewie;
zastąpiła Międzynar. Organizację Uchodźców działającą 1947–51; gł. zadaniem Urzędu jest międzynar. ochrona uchodźców, ułatwienie im asymilacji, także pomoc w repatriacji; 1954 i 1981 otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia