artystyczny

Encyklopedia PWN

fotografia artystyczna, fotografia estetyzująca,
fotografia rozumiana jako samodzielne dzieło sztuki;
dyscyplina sport. uprawiana wyłącznie przez dziewczęta i kobiety, w której układy ćwiczeń są wykonywane w rytm muzyki;
stowarzyszenia zał. 1880 w Krakowie i we Lwowie (lwowskie początkowo pod nazwą Koło Lit., od 1886 — Koło Lit.-Artyst.);
najczęstsze określenie krytyki dotyczącej sztuk plastycznych, konwencjonalnie wytyczany obszar w piśmiennictwie na temat sztuk plastycznych, obejmujący wypowiedzi mające charakter publicystyczny, informacyjny, naukowy, literacki — głównie dotyczące twórczości artystów plastyków, współczesnej krytykowi.
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe Spółka z o.o. (WAiF),
wydawnictwo zał. 1959 w Warszawie w miejsce Film. Agencji Wydawniczej (zał. 1949);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia