artystyczny

Encyklopedia PWN

podstawowy gatunek epicki czasów nowożytnych, obejmujący utwory prozą o swobodnej i elastycznej kompozycji; najefektywniej spośród wszystkich gatunków literackich pełni funkcję poznawczą.
Początki sztuki prekolumbijskiej sięgają okresu zasiedlenia Ameryki przez człowieka.
Przybyszewski Stanisław, ur. 7 V 1868, Łojewo (Kujawy), zm. 23 XI 1927, Jaronty (tamże),
pisarz, autor młodopolskiego manifestu Confiteor.
realizm
[łac. realis ‘rzeczywisty’],
szt. plast.:
secesja
[fr. sécession < łac. seccesio ‘odejście’],
kierunek artystyczny rozwijający się ok. 1895–1905, wywodzący swą nazwę od charakterystycznego dlań oderwania się od akademickich tendencji sztuki XIX w., przejawiający się głównie w architekturze wnętrz i sztuce użytkowej oraz ornamentyce.
Strzemiński Władysław, ur. 21 XI 1893, Mińsk, zm. 26 XII 1952, Łódź,
malarz i teoretyk sztuki.
Wajda Andrzej, ur. 6 III 1926, Suwałki, zm. 9 X 2016, Warszawa,
reżyser filmowy i teatralny.
projektowanie wzorów wyrobów przeznaczonych do masowej produkcji, którego celem jest rozwijanie kultury materialnej społeczeństwa przez podnoszenie estetyki wytwarzanych przemysłowo przedmiotów codziennego użytku;
Bacciarelli
[baczcziarẹlli]
Marcello Wymowa, ur. 16 II 1731, Rzym, zm. 5 I 1818, Warszawa,
malarz włoski, nadworny malarz Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Baudelaire
[bodlẹ:r]
Charles Pierre, ur. 9 IV 1821, Paryż, zm. 31 VIII 1867, tamże,
francuski poeta i krytyk, autor Kwiatów zła.
Cegiełła Janusz, ur. 28 VI 1926, Łódź, zm. 26 XII 2011, Warszawa,
organizator życia muzycznego, popularyzator muzyki, eseista muzyczny;
Chwistek Leon, ur. 13 I 1884, Kraków, zm. 20 VIII 1944, Barwisze k. Moskwy,
logik, matematyk i filozof, malarz i teoretyk sztuki.
Dostojewski Fiodor M., ur. 11 XI 1821, Moskwa, zm. 9 II 1881, Petersburg,
najwybitniejszy powieściopisarz rosyjski.
rzemiosło i gałąź przemysłu zajmujące się reprodukcją tekstów i obrazów za pomocą drukowania.
Dubuffet
[dübüfẹ]
Jean Wymowa, ur. 31 VII 1901, Hawr, zm. 12 V 1985, Paryż,
francuski malarz i rzeźbiarz.
jeden z głównych rodzajów filmowych
Gogh
[choch]
Vincent (Willem) van Wymowa, ur. 30 III 1853, Groot Zundert, zm. 29 VII 1890, Auvers-sur-Oise,
malarz holenderski, autor Słoneczników.

Słownik języka polskiego PWN

artystyczny
1. «związany ze sztuką lub z artystą»
2. «posiadający walory artystyczne»

• artystycznie • artystyczność
język artystyczny «język utworów literackich»
kierownik artystyczny «osoba w teatrze, pracowni itp. odpowiedzialna za zgodność efektów pracy z wymaganiami sztuki»
styl artystyczny «styl utworów literackich»
gimnastyka artystyczna «dyscyplina sportowa uprawiana przez kobiety, obejmująca ćwiczenia z różnymi przyborami, wykonywane przy muzyce»
grafika artystyczna «grafiki niemające określonego charakteru użytkowego poza oddziaływaniem estetycznym»
rzemiosło artystyczne «dziedzina sztuk plastycznych obejmująca ręczną wytwórczość artystycznych przedmiotów użytkowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia