artystyczny

Encyklopedia PWN

Kaczyński Bogusław, ur. 2 V 1942, Biała Podlaska, zm. 21 I 2016, Warszawa,
publicysta muzyczny, twórca telewizyjny i radiowy, prezenter;
miasto wojewódzkie (województwo małopolskie), na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Niecki Nidziańskiej, Bramy Krakowskiej i Kotliny Sandomierskiej, nad Wisłą i jej dopływami: Rudawą, Prądnikiem, Dłubnią (lewe), Wilgą (prawy); powiat grodzki, siedziba powiatu krakowskiego.
Kreta, Krịti, Krḗtē,
największa grecka wyspa, na Morzu Śródziemnym, na południowy wschód od Peloponezu;
Matisse
[matịs]
Henri Wymowa, ur. 31 XII 1869, Le Cateau-Cambrésis, zm. 3 XI 1954, Cimiez (dzielnica Nicei),
francuski malarz, grafik i rzeźbiarz.
twórczość plastyczna niezależna od ogólnie przyjętych współczesnych konwencji artystycznych, będąca bezpośrednim wyrazem osobowości twórcy, jego uczuć i przeżyć oraz jemu tylko właściwego sposobu postrzegania, porządkowania i opisywania świata.
Nolde Emil Wymowa, właśc. E. Hansen, ur. 7 VIII 1867, Nolde k. Tondern, zm. 13 IV 1965, Seebüll (obecnie część Neukirchen),
niemiecki malarz i grafik, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli ekspresjonizmu.
czasopismo artyst., początkowo miesięcznik, następnie wychodziło nieregularnie, ukazywało się 1918–19 w Krakowie jako organ Miejskiego Muzeum Przemysłowego, ilustrowane;

Słownik języka polskiego PWN

artystyczny
1. «związany ze sztuką lub z artystą»
2. «posiadający walory artystyczne»

• artystycznie • artystyczność
język artystyczny «język utworów literackich»
kierownik artystyczny «osoba w teatrze, pracowni itp. odpowiedzialna za zgodność efektów pracy z wymaganiami sztuki»
styl artystyczny «styl utworów literackich»
gimnastyka artystyczna «dyscyplina sportowa uprawiana przez kobiety, obejmująca ćwiczenia z różnymi przyborami, wykonywane przy muzyce»
grafika artystyczna «grafiki niemające określonego charakteru użytkowego poza oddziaływaniem estetycznym»
rzemiosło artystyczne «dziedzina sztuk plastycznych obejmująca ręczną wytwórczość artystycznych przedmiotów użytkowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia