artystyczny

Encyklopedia PWN

instytucja zajmująca się organizacją wystaw sztuki pol. i obcej w kraju oraz pol. za granicą, kontrolą krajowego ruchu wystawienniczego, a także działalnością oświat. i popularyzatorską w zakresie plastyki;
miesięcznik (następnie dwutygodnik), wydawany 1912–15 w Warszawie;
szt. plast. rodzaj → grafiki.
stowarzyszenie działające 1910–17 w Paryżu;
dwutygodnik (ukazywał się nieregularnie), wyd. 1909–14 w Warszawie;
stosowane od XIX w. określenie dziedzin twórczości artystycznej percypowanych wzrokowo, obejmujące architekturę, rzeźbę, malarstwo, grafikę, rzemiosło artystyczne.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia