artystyczny

Encyklopedia PWN

Blaue Reiter, Der
[dr blạuə rạir; niem., ‘błękitny jeździec’] Wymowa,
awangardowe ugrupowanie artystyczne, założone 1911 w Monachium;
Brâncuşi
[brynkụszi]
Constantin, ur. 21 II 1876, Peştişani Gorj k. Târgu Jiu, zm. 16 III 1957, Paryż,
rzeźbiarz rumuński, działający we Francji.
jedna z głównych kategorii estetycznych, zazwyczaj pojmowana jako opozycja wobec kategorii piękna; rezultat naruszenia przyjętych kanonów piękna.
Buñuel
[buńuẹl]
Luis Wymowa, ur. 22 II 1900, Calanda (prow. Teruel), zm. 29 VII 1983, m. Meksyk,
hiszpański reżyser i scenarzysta filmowy;
Cękalski Eugeniusz, ur. 30 XII 1906, Saratów, zm. 1 V 1952, Praga,
reżyser, teoretyk filmu, pedagog, działacz filmowy;
Chagall
[szagạl]
Marc Wymowa, ur. 7 VII 1887, Witebsk (Rosja), zm. 28 III 1985, Saint-Paul-de-Vence (Francja),
francuski malarz, grafik, ilustrator, projektant i twórca witraży, pochodzenia rosyjsko-żydowskiego.
Chełmoński Józef, ur. 7 XI 1849, Boczki k. Łowicza, zm. 6 IV 1914, Kuklówka k. Grodziska Mazowieckiego,
malarz, jeden z najwybitniejszych twórców malarstwa realistycznego w Polsce.
chinoiserie
[szinuazrị; fr., ‘chińszczyzna’] Wymowa,
termin używany od XVIII w. na określenie wyrobów artystycznych wytwarzanych w Europie na wzór sztuki Dalekiego Wschodu;
Cwietajewa Marina I., ur. 8 X 1892, Moskwa, zm. 31 VIII 1941, Jełabuga,
poetka rosyjska.
Czechow Anton P., ur. 29 I 1860, Taganrog, zm. 15 VII 1904, Badenweiler (Niemcy),
rosyjski mistrz krótkiej formy literackiej i dramatu.
dadaizm
[fr. dadaïsme],
awangardowy ruch artystyczno-literacki rozwijający się od 1916 do ok. 1923, głównie w Szwajcarii, Niemczech, Francji.
dekadentyzm
[fr. décadence ‘upadek’, ‘schyłek’],
termin określający tendencję występującą w literaturze w 2. połowie XIX i w początkach XX w. jako wyraz przekonania o kryzysie i upadku tradycyjnych form kultury europejskiej.
wizualne przedstawienie tła akcji scenicznej, wyrażone za pomocą środków malarskich, plastycznych lub architektonicznych.
dywan
[tur. < pers.],
włók. wyrób dekoracyjno-użytkowy (d. podłogowy) lub wyłącznie dekoracyjny (d. ścienny) o dużej masie powierzchniowej (300–650 g/m2) i sztywności zapewniającej dobre układanie na powierzchni, z wzorem utworzonym za pomocą splotu lub różnych barw zastosowanych nitek;
eklektyzm
[gr. eklektikós ‘wybierający’],
arch., szt. plast. termin przejęty z filozofii, oznaczający połączenie w jednym dziele wybranych elementów pochodzących z różnych epok i środowisk artystycznych, które nie prowadzi do syntezy formy;
esej
[ang.< fr.],
essay,
krótka rozprawa naukowa lub literacka ujmująca temat w sposób subiektywny, łącząca elementy prozy artystycznej, naukowej i publicystycznej.
fajans
[od nazwy m. Faenza we Włoszech],
wyrób ceramiczny (ceramika) o porowatym czerepie, barwy od białej przez jasnokremową do czerwonoróżowej, pokryty glazurą (szkliwo) bogatą w dwutlenek cyny.
Faulkner
[fọ:knər]
William Cuthbert Wymowa, ur. 25 IX 1897, New Albany (stan Missisipi), zm. 6 VII 1962, Oxford (tamże),
amerykański powieściopisarz i nowelista.

Słownik języka polskiego PWN

artystyczny
1. «związany ze sztuką lub z artystą»
2. «posiadający walory artystyczne»

• artystycznie • artystyczność
język artystyczny «język utworów literackich»
kierownik artystyczny «osoba w teatrze, pracowni itp. odpowiedzialna za zgodność efektów pracy z wymaganiami sztuki»
styl artystyczny «styl utworów literackich»
gimnastyka artystyczna «dyscyplina sportowa uprawiana przez kobiety, obejmująca ćwiczenia z różnymi przyborami, wykonywane przy muzyce»
grafika artystyczna «grafiki niemające określonego charakteru użytkowego poza oddziaływaniem estetycznym»
rzemiosło artystyczne «dziedzina sztuk plastycznych obejmująca ręczną wytwórczość artystycznych przedmiotów użytkowych»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia