artystyczny

Encyklopedia PWN

Moskiewski Artystyczny Teatr Akademicki, Moskowskij chudożestwiennyj akadiemiczeskij tieatr (MChAT),
teatr zał. 1898 w Moskwie przez K. Stanisławskiego i W. Niemirowicza-Danczenkę.
czasopismo poświęcone sztuce i życiu artyst. Krakowa;
czasopismo literacko-artystyczne, wydawane od 1993 w Bydgoszczy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia