Moskiewski Artystyczny Teatr Akademicki
 
Encyklopedia PWN
Moskiewski Artystyczny Teatr Akademicki, Moskowskij chudożestwiennyj akadiemiczeskij tieatr (MChAT),
teatr zał. 1898 w Moskwie przez K. Stanisławskiego i W. Niemirowicza-Danczenkę.
Początkowo używał nazwy Teatr Artystyczny Ogólnie Dostępny (Tieatr chudożestwiennyj obszczedostupnyj bądź Tieatr chudożestwienno-obszczedostupnyj), która wyrażała jego podstawowe cele: odnowę sztuki teatr., zbieżną w wielu kwestiach z zachodnioeur. trendami artyst. (reforma teatru), oraz zwrot ku szerokim kręgom widzów; od 1901 nosił nazwę Moskiewski Teatr Artystyczny (Moskowskij chudożestwiennyj tieatr, MChAT). Jego artyst. i ideowy charakter od początku określało zainteresowanie twórczością Czechowa. Wypracował własny, realist. styl inscenizacji i metodę gry aktorskiej (Stanisławskiego system); wprowadził ambitny repertuar — klas. dramaturgię ros. (m.in. prapremiery dramatów A. Czechowa i M. Gorkiego) i świat. oraz dramaturgię współcz. — rodzimą i obcą. We własnych studiach teatr., łączących działalność pedag. z poszukiwaniem nowych form scenicznych, wykształcił kilka pokoleń wybitnych aktorów, wpływając na repertuarową i artyst. praktykę scen rosyjskich; wzbudzał również zainteresowanie zagranicznych twórców i teoretyków teatru. W 1920 MChAT otrzymał honorowy tytuł Teatru Akademickiego, a 1932 nadano mu imię M. Gorkiego i podporządkowano bezpośrednio najwyższym władzom państw., co przesądziło o jego socrealist. charakterze; W latach 80. MChAT, kierowany przez O. Jefriemowa (od 1970), włączył się w nurt działań mających na celu odnowę życia społ., polit. i kult., wystawiając m.in. sztuki: A. Gelmana, A. Miszarina i A. Wampiłowa; 1987 zespół podzielił się na 2 teatry — MChAT im. M. Gorkiego pod kierunkiem T. Doroniny i MChAT im. A. Czechowa kierowany przez Jefriemowa, a po jego śmierci 2000 — przez O. Tabakowa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia