Koła Literacko-Artystyczne
 
Encyklopedia PWN
Koła Literacko-Artystyczne,
stowarzyszenia zał. 1880 w Krakowie i we Lwowie (lwowskie początkowo pod nazwą Koło Lit., od 1886 — Koło Lit.-Artyst.);
zrzeszały pisarzy, dziennikarzy, artystów i inteligencję spoza kręgów artystycznych. Ich celem było popieranie rozwoju literatury i sztuki oraz życia kult.-towarzyskiego; posiadały własne księgozbiory, czytelnie, organizowały zebrania, jubileusze i przyjęcia. Koło Lit.-Artyst. w Krakowie podejmowało inicjatywy wydawnicze (albumy Kraków–Zagrzebiowi 1880, Pamiątka dwóchsetnej rocznicy oswobodzenia Wiednia 1883), zorganizowało I Zjazd Literatów i Artystów Pol. (1883). Aktywniejszą działalność prowadziło Koło Lit.-Artyst. we Lwowie, wydając księgi i albumy na cele społ. i filantropijne (Dla Stryja 1886, Dla włościan 1890, Dla Szląska 1895), „Rocznik Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie” (1896) — przy udziale autorów ze wszystkich dzielnic Polski, od 1899 mies. lit.-artyst. „Iris”, pod redakcją S. Schnürr-Pepłowskiego i M. Rollego; było współorganizatorem Zjazdu Dziennikarzy i Literatów podczas Wystawy Krajowej we Lwowie (1894), na której urządziło ekspozycję ilustrującą osiągnięcia na polu oświaty lud., także wyd. Bibliografię wydawnictw ludowych 1848–1894; z incjatywy Koła wzniesiono pomnik A. Fredry we Lwowie (1897); 1916 połączyło się z istniejącym od 1865 Kasynem Miejskim i do 1939 działało jako Kasyno i Koło Lit.-Artyst. we Lwowie. Do czołowych działaczy krak. należeli: J. Kossak, A. Asnyk, M. Konopiński, K. Bartoszewicz; do lwowskich: K. Liske, W. Bełza, L. Kubala, J. Kasprowicz, J. Styka, A. Wilczyński, T. Rutowski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia