fotografia artystyczna
 
Encyklopedia PWN
fotografia artystyczna, fotografia estetyzująca,
fotografia rozumiana jako samodzielne dzieło sztuki;
pojawiła się u schyłku XIX w. Fotografia pikturalna (malarska) kładła akcent na nastrój, interpretację i miękką tonację zdjęć, posługując się tzw. technikami szlachetnymi (guma, przetłok itp.). Dużą rolę w rozwoju fotografii artystycznej odegrały zrzeszenia fotografów (np. Photo Secession). W opozycji do niej rozwijała się, głównie w USA, straight photography, odrzucająca malarską manipulację na rzecz pokazania piękna samego przedmiotu (banalne elementy, fragmenty ciała, krajobrazu) wyrażonego środkami wizualnymi. Jej odpowiednikiem w Niemczech była Neue Sachlichkeit, odrzucająca ekspresjonizm na rzecz estetyzującego realizmu. Fotomontaż i fotokolaż stały się dominującymi technikami artystów lat 20. i 30. XX w., zwłaszcza tych związanych z ruchem dadaistycznym i konstruktywistycznym. Subiektywna fotografia wczesnych lat 50., to próba estetyzujących eksploracji procesu fotograficznego. „Aperture”, kwartalnik wydany w USA (założony 1952), przyczynił się do rozwoju fotografii kreującej bardzo osobiste, starannie komponowane obrazy, realistyczne i poetyckie zarazem. Album R. Franka The Americans (1958) stworzył, w przeciwieństwie do prasowego reportażu lat powojennych, przykład indywidualnego spojrzenia fotografa na otaczającą go rzeczywistość, stając się wzorem dla całej generacji ulicznych fotografów lat 70. Sztuka jako proces formułowania idei artystycznych, która objawia się przez znaki wizualne, a której wartość jest określana przez zmienne znaczenia — to hasła fotografii artystycznej konceptualnej lat 60. i 70. Pozostająca w opozycji do niej stage photography następnego 10-lecia ujawnia natomiast wewnętrzny świat artysty i jego różnorodne wizje, często wyrażone w surrealistycznej, wielkoformatowej fotografii. W latach 80., a zwłaszcza 90. XX w., pojawił się w fotografii problem zapisu obrazu metodą cyfrową, który wywołał dyskusje na temat możliwości dalszego istnienia obrazu opartego na procesie negatywowo-pozytywowym, oraz miejsca obrazu fotograficznego w najnowszej historii kultury wizualnej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia