Farm Security Administration
 
Encyklopedia PWN
Farm Security Administration
[fa:rm sıkjụərəti ədmınıstrẹıszən; ang.]
(FSA),
grupa fotografów, dokumentalistów Dep. Rolnictwa w USA;
zał. na zlecenie rządu w 2. poł. lat 30. (powstała z Resettlement Administration, ustanowionego przez prezydenta F.D. Roosevelta); zadaniem grupy była pomoc w zwalczaniu kryzysu gosp. w południowych stanach; czł. grupy byli m.in.: R. Stryker (kierownictwo), W. Evans, B. Shahn, A. Rothstein, C. Mydans i D. Lange; uprawiali oni fotografię kryt., zaangażowaną, niekiedy chłodną w wyrazie; odwoływali się zarówno do tradycji amer., jak też eur. fotografiki (E. Atget); swoje prace udostępniali także prasie (m.in. „Look”).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia