fotografia inscenizowana
 
Encyklopedia PWN
fotografia inscenizowana,
nurt w fotografii świat. dominujący w 2. poł. lat 80. i w latach 90. XX w.;
związany z załamaniem modernizmu i ekspansją postmodernizmu; inscenizacja kwestionuje wiarygodność obrazu fot., przypomina o związkach fotografii z filmem, malarstwem, a zwłaszcza teatrem; są w niej wykorzystywane takie techniki, jak: fotogram, fotokolaż, fotomontaż, malowanie i tonowanie odbitek; wybitni reprezentanci tej tendencji: C. Colvini i R. O’Donell (W. Brytania), J.-P. Witkin i C. Sherman (USA), J. Saudek (Czechy), T. Stano (Słowacja), G. Bonfert i K. Elle (Niemcy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia