fotogenia
 
Encyklopedia PWN
fotogenia, fotogeniczność,
pogląd teoretyczny dotyczący rozwoju XX-wiecznej fotografii i filmu;
prekursorem fotogenii był w latach 30. W. Benjamin; teorię fotogenii opracowali m.in. E. Morin (Kino i wyobraźnia 1965, wydanie polskie 1975) i E. Pontremoli; zakłada ona różnego typu subiektywne widzenie oraz wykorzystanie w określonym okresie historycznym specyficznych właściwości techniczno-chemicznych fotografii i filmu, odróżniających je od estetyki malarskiej; opiera się na odrzuceniu wszelkich manipulacji technicznej i dąży do uzyskania obrazu o cechach dokumentu, ale też i postulowanej „magiczności”, która wg A. Bazina jest konglomeratem 3 jakości: cienia, odbicia i widma; teoria fotogenii była popularna w fotografii polskiej lat 80. i 90.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia