antropologiczne

Encyklopedia PWN

antropometria
[gr. ánthrōpos ‘człowiek’, metréō ‘mierzę’],
antropol. dział antropologii, także jedna z metod zbierania danych o człowieku, dotyczących jego cech ilościowych, czyli dających się zmierzyć.
Benedict
[bẹnıdıkt]
Ruth Fulton Wymowa, ur. 5 VI 1887, Nowy Jork, zm. 17 IX 1948, tamże,
przedstawicielka amerykańskiej antropologii kulturowej.
Olduvai, Oldoway,
wąwóz dł. ok. 25 km, głęb. do 120 m, na obrzeżu równiny Serengeti w północnej Tanzanii, na terenie Parku Nar. Serengeti, u podnóża wulkanu Ngorongoro; najbardziej znane stanowisko geol., antropologiczne i archeol., które odegrało fundamentalną rolę w badaniach nad ewolucją człowieka;
Vonnegut
[wọnıgat]
Kurt (Junior) Wymowa, ur. 11 XI 1922, Indianapolis, zm. 11 IV 2007, Nowy Jork,
pisarz amerykański.
dyscyplina wiedzy o kulturze, której przedmiotem poznania jest folklor.
Indianie
[hiszp. < gr. < sanskr.],
rdzenni mieszkańcy Ameryki (nazwę tę nadał im K. Kolumb, który użył jej w przekonaniu, że dotarł do Indii), przybyli w wielu falach migracyjnych z północno-wschodniej Azji pomostem lądowym istniejącym w miejscu dzisiejszej Cieśniny Beringa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia