antropologiczne

Encyklopedia PWN

antropol. badania antropol. mające na celu oszacowanie prawdopodobieństwa, że dane 2 osoby łączy pokrewieństwo określonego stopnia;
antropol. masowe pomiary antropologiczne ludności danego terenu lub kraju, oprac. statystycznie (→ antropometria).
antropol. punkty stosowane w pomiarach antropometrycznych, → antropometria.
miejsca znalezienia kopalnych szczątków kostnych, na których podstawie można odtworzyć rozwój rodowy człowieka (antropogeneza).
antropol. liczby określające w procentach stosunek 2 lub więcej pomiarów antropologicznych, np. szerokości głowy do jej długości;
socjol. kierunek w socjologii XIX i XX w., do którego zalicza się koncepcje tłumaczące organizację i strukturę społeczeństw, ich kulturę oraz rozwój działaniem: rasy, dziedziczności i doboru naturalnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia