algebraicznej

Encyklopedia PWN

Hasse Helmut, ur. 25 VIII 1898, Kassel, zm. 26 XII 1979, Ahrensburg,
matematyk niemiecki;
Hilbert David Wymowa, ur. 23 I 1862, Królewiec, zm. 14 II 1943, Getynga,
matematyk niemiecki.
mat. dział topologii algebraicznej poświęcony badaniu przestrzeni topologicznych i przekształceń między nimi: przez rozpatrywanie klas homotopii przekształceń (przekształcenia homotopijne), przez przyporządkowanie przestrzeniom pewnych systemów algebraicznych, np. grup homotopii, oraz przyporządkowanie przekształceniom homomorfizmów tych systemów.
mat. dział topologii algebraicznej poświęcony, podobnie jak teoria homologii, badaniu przestrzeni topologicznych za pomocą przyporządkowanych im systemów algebraicznych, takich jak grupy kohomologii i pierścienie kohomologii;
Lefschetz
[lẹfszets]
Salomon, ur. 3 IX 1884, Moskwa, zm. 5 X 1972, Princeton,
matematyk amer., pochodzenia ros.; z wykształcenia inżynier;
mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia