kohomologii teoria
 
Encyklopedia PWN
kohomologii teoria,
mat. dział topologii algebraicznej poświęcony, podobnie jak teoria homologii, badaniu przestrzeni topologicznych za pomocą przyporządkowanych im systemów algebraicznych, takich jak grupy kohomologii i pierścienie kohomologii;
ciągłym przekształceniom z przestrzeni X do Y są przyporządkowane homomorfizmy z systemów przestrzeni Y do X (funktor kontrawariantny); wprowadzenie dla danej przestrzeni struktury pierścienia na sumie prostej jej grup kohomologii kolejnych wymiarów pozwoliło uzyskać dokładniejsze wyniki niż w teorii homologii, np. umożliwiło stwierdzenie, że pewne przestrzenie nieodróżnialne homologicznie nie są homeomorficzne; ma to zastosowanie m.in. w klasyfikacji rozmaitości.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia