Tym

Encyklopedia PWN

mech. dodatkowa przekładnia zębata umieszczona w piaście napędowych kół jezdnych, powodująca zmniejszenie prędkości obrotowej tych kół;
w prawie polskim od 1989 rodzaj zwolnień pracowników z pracy z przyczyn ekonomicznych lub (ogólniej) z przyczyn niedotyczących pracowników;
Zygmunt,
germ. sigu ‘zwycięstwo’, munt ‘ochrona, opieka’; ‘ten, którego opieka zapewnia zwycięstwo’,
Sigismund, ur. ok. 480, zm. 1 V 524, Culmiers k. Orleanu (Francja),
od 516 król Burgundów, syn Gundobada.
pomnik króla Zygmunta III Wazy, na placu Zamkowym w Warszawie;
grupa bakterii bytujących na resztkach roślinnych oraz występujących w wydalinach zwierzęcych, które, w przeciwieństwie do autochtonicznej mikroflory gleb, po wprowadzeniu do gleby większej ilości materii organicznej bujnie się rozwijają, a gdy te substancje zostaną wyczerpane w środowisku, giną lub przechodzą w stan spoczynku, który trwa aż do nowego dopływu z zewnątrz świeżej substancji organicznej;
ekon. ta część zysków po opodatkowaniu, która zostaje zainwestowana w przedsiębiorstwie, a nie jest przeznaczona na wypłatę dywidend dla akcjonariuszy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia