Tym

Encyklopedia PWN

wet. narośl kostna w okolicy stawu pęcinowego lub koronowego koni, powstająca w przebiegu przewlekłego zniekształcającego zapalenia tych stawów;
wiatrowy pędnik (akcyjny) stosowany do napędu statków wodnych i pojazdów poruszanych wiatrem (np. ślizgów lodowych, żaglowozów).
żagiew, Polyporus,
rodzaj grzybów podstawkowych, szeroko rozprzestrzeniony w świecie, obejmuje 26 gat. (w Polsce 11);
odporność metali i stopów na utleniające i korodujące działanie gazów (zawierających oprócz tlenu ditlenek i tlenek węgla, parę wodną, azot, związki siarki) o wysokiej temperaturze (wyższej niż 600°C), określona szybkością narastania warstewki tlenków na powierzchni metalu, w danych warunkach pracy (środowisko, temperatura);
ludzie żyjący z jałmużny;
związki żelaza z tlenem:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia