pędnik
 
Encyklopedia PWN
pędnik, pędnik okrętowy,
urządzenie przetwarzające energię dowolnego rodzaju na siłę napędzającą statek wodny;
pędniki dzielą się na pędniki akcyjne (pędniki wiatrowe: żagiel, rotor Flettnera i pędniki hydrodynamiczne: miecze napędowe) oraz pędniki reakcyjne, działające na zasadzie reakcji odrzucanych mas wody (pędniki pośrednie: wiosło łopatkowe, koło łopatkowe, śruba napędowa i bezpośrednie: strugowodny napęd); odrębną grupę pędników reakcyjnych stanowią pędniki przenoszące siłę na dno lub brzeg akwenu: wiosło pychowe, lina lub łańcuch systemu trakcyjnego zaczepionego o brzeg lub dno zbiornika.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia