żagiew
 
Encyklopedia PWN
żagiew, Polyporus,
rodzaj grzybów podstawkowych, szeroko rozprzestrzeniony w świecie, obejmuje 26 gat. (w Polsce 11);
saprotroficzne lub względnie pasożytnicze grzyby nadrzewne, wywołujące zgniliznę białą drewna; ż. nazywano dawniej różne gat. grzybów nadrzewnych, o zdrewniałych owocnikach (huby, hubki), które służyły do niecenia ognia za pomocą krzesiwa; ta lud. nazwa grzybów, znajduje się już w herbarzu Marcina z Urzędowa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia