żagwiowate
 
Encyklopedia PWN
żagwiowate, Polyporaceae,
rodzina grzybów podstawczaków, zaliczana do funkcjonalnej grupy grzybów rozkładających drewno, o twardej konsystencji, o hymenoforze rurkowatym (poliporoidalnych), niespokrewnionych ze sobą, ale wykazujących podobieństwo morfologiczne oraz podobieństwo konsystencji owocników i zasiedlanych podłoży.
Takson o niejednoznacznym zakresie systematycznym; w szerokim ujęciu — rodzina licząca 71 rodzajów i 631 gat.; gat. leśne, nadrzewne, rzadziej naziemne, pasożytnicze lub saprofityczne; owocniki różnej wielkości, mięsiste, łykowate lub zdrewniałe, o różnych kształtach (np. kopytkowate, konsolkowate); niektóre gat., np. mąkosa (Amyloporia), murszak (Phaeolus), oranżowiec (Pycnoporellus), porzyca (Poria), żółciak (Laetiporus) wyrządzają duże szkody w drzewostanie i b. obniżają wartość użytkową drewna (mursz). Objęte ochroną ścisłą są: rzadki oranżowiec bladożółty (Pycnoporellus alboluteus) i żagiew okółkowa (Polyporus umbellutus).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia