Poza

Encyklopedia PWN

Beethoven
[bẹ:tho:fn]
Ludwig van Wymowa, ur. przed lub 17 XII 1770 (data chrztu), Bonn, zm. 26 III 1827, Wiedeń,
kompozytor niemiecki.
Berckheyde
[ḅrkhejdə]
Gerrit, ur. przed 6 VI 1638 (data chrztu), Haarlem, zm. przed 14 VI 1698 (data pogrzebu), tamże,
brat Joba, malarz holenderski;
Besançon
[bezãsą̣]
Alain Wymowa, ur. 1932, Paryż,
fr. historyk myśli społ. i filozoficznej;
ekon. zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia na typowych warunkach płacowych występujących w gospodarce.
Bloch
[blok]
Marc Wymowa, ur. 6 VII 1888, Lyon, zm. 16 VI 1944, k. Lyonu,
historyk francuski.
Bolecki Włodzimierz, ur. 13 IV 1952, Warszawa,
historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki;
Brandys Kazimierz, ur. 27 X 1916, Łódź, zm. 11 III 2000, Paryż,
brat Mariana, prozaik i eseista.
jedna z wielkich religii uniwersalnych oraz system filozoficzny, który wywodzi się z nauki o charakterze etyczno-soteriologicznym, propagowanej na terenie północnych Indii (Bihar i pogranicze Nepalu) na przełomie VI i V w p.n.e. przez Siddharthę Gautamę (Budda).
Carrère d’Encausse
[karrẹr dãkọ̈s]
Hélène Wymowa, ur. 6 VII 1929, Paryż,
fr. historyk i politolog;
Celtowie, gr. Keltoí, Kéltai, łac. Celtae,
grupa ludów indoeuropejskich;
archeol. kultura charakterystyczna dla stepowej i leśno-stepowej części wschodniej Europy, od Mołdawii po dorzecze Donu,
Cervantes Saavedra
[serwạntes s.]
Miguel de Wymowa, ur. 29 IX 1547(?), Alcalá de Henares, zm. 22 IV 1616, Madryt,
najwybitniejszy pisarz hiszpański; twórca nowożytnej powieści europejskiej, autor słynnego Don Kichota.
ceterum censeo Carthaginem esse delendam
[łac., ‘poza tym uważam, że Kartaginę należy zniszczyć’],
poza tym uważam, że Kartaginę należy zniszczyć — słowa Katona Starszego Cenzora, którymi kończył swoje mowy w senacie — synonim poglądu wyrażanego z uporem przy każdej okazji.
Cezar, Gajusz Juliusz Cezar, Caius Iulius Caesar, ur. 13 VII 100 p.n.e., zm. 15 III 44 r. p.n.e., Rzym,
wódz i polityk rzymski.
wprowadzanie w społeczeństwach niechrześcijańskich zasad wiary i norm etycznych według nauki Jezusa Chrystusa,

Słownik języka polskiego PWN

poza- «pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczający, że coś odbywa się na zewnątrz czegoś lub nie ma związku z czymś»
poza I
1. «ułożenie ciała, postawa»
2. «przesada lub nienaturalność w zachowaniu»
poza II
1. «przyimek komunikujący, że ktoś lub coś znajduje się na zewnątrz danego obszaru albo udaje się lub przemieszcza do miejsca położonego na zewnątrz niego, np. Wieczory spędzamy poza domem.»
2. «przyimek komunikujący, że dany stan rzeczy ma miejsce w innym czasie lub środowisku, niż wskazuje na to przyłączany rzeczownik, np. Widywali się poza lekcjami.»
3. «przyimek wyłączający z zakresu odniesienia zdania pewne elementy, np. Nie pisał prawie nic poza felietonami do gazety.»
4. «przyimek włączający do zakresu odniesienia zdania jakieś elementy, np. Poza kierowcą poszkodowanych było jeszcze kilka osób.»
poza tym «partykuła wprowadzająca nową informację na omawiany temat, np. Gazeta jest interesująca, poza tym tania.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia