Poza

Encyklopedia PWN

Nietzsche
[nị:czə]
Friedrich Wilhelm Wymowa, ur. 15 X 1844, Röcken k. Lützen, zm. 25 VIII 1900, Weimar,
filozof niemiecki.
obozy sowieckie, właśc. poprawcze obozy pracy, pot. łagry, ros. isprawitielno-trudowyje łagieria,
miejsca więzienia, odosobnienia i jednocześnie ekonomicznej eksploatacji osób oraz grup społecznych i narodowych, organizowane przez władze sowieckiej Rosji i ZSRR.
Orwell
[ọ:ruel]
George Wymowa, właśc. Eric Arthur Blair Wymowa, ur. 25 I 1903, Motihari (stan Bihar, Indie Bryt.), zm. 21 I 1950, Londyn,
angielski powieściopisarz i publicysta.
pedagogika
[gr. país ‘dziecko’, agōgós ‘przewodnik’, paidagōgikē ‘świadoma działalność wychowawcza’],
dyscyplina nauki zajmująca się badaniem szeroko rozumianych procesów edukacyjnych (edukacja, wychowanie).
grupa ludów wyodrębniona ze względu na przynależność języka etnicznego ich członków do grupy romańskiej (języki romańskie) rodziny indoeuropejskiej;
rytualizacja
[łac.],
biol. ewolucyjny proces prowadzący do powstawania niektórych dziedzicznych, specyficznych gatunkowo wzorców zachowania się z kategorii póz i popisów zwierzęcych, spełniających funkcje wyzwalaczy;
Zinowjew Aleksandr A., ur. 29 X 1922, Pachtino, zm. 10 V 2006, Moskwa,
ros. pisarz, logik;
ciąży przerywanie, pot. aborcja, sztuczne poronienie,
med.:
Ficowski Jerzy, ur. 4 IX 1924, Warszawa, zm. 9 V 2006, tamże,
poeta, prozaik, eseista, tłumacz;
Freud
[froid]
Sigmund Wymowa, ur. 6 V 1856, we Freibergu (ob. Příbor, Czechy), zm. 23 IX 1939, Londyn;
austriacki neurolog i psychiatra, twórca psychoanalizy.
Garliński Józef, ur. 14 X 1913, Kijów, zm. 29 XI 2005, Londyn,
historyk, pamiętnikarz, prozaik;
Havel Václav Wymowa, ur. 5 X 1936, Praga, zm. 18 XII 2011, Hradeček (Vičice),
czeski polityk, dramatopisarz i eseista.
instynkt
[łac. instinctus ‘podnieta’, ‘popęd’],
biol. uwarunkowana genetycznie dziedziczna zdolność zwierząt i ludzi do wykonywania łańcucha różnych rodzajów zachowania się, napędzanych przez popędy i sterowanych przez odpowiednie bodźce zewnętrzne, prowadzących do skutków koniecznych dla życia osobnika lub utrzymania gatunku.
Jiangxi, Ciangsi Wymowa,
prow. w południowo-wschodnich Chinach, na południe od Jangcy;
Kuroń Jacek, ur. 3 III 1934, Lwów, zm. 17 VI 2004, Warszawa,
działacz polityczny i społeczny.
Lopatka Jan, ur. 7 II 1940, Zdikov k. Vimperka, zm. 9 VII 1993, Praga,
czeski krytyk lit. i wydawca;
loty statków kosmicznych poza górne warstwy atmosfery Ziemi.
migracje
[łac. migratio ‘przesiedlenie’],
demogr. wędrówki albo ruch mechaniczny (fizyczny) ludności; element i podstawowa (obok cyrkulacji) forma mobilności przestrzennej; oznaczają przemieszczenia terytorialne związane ze względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania.

Słownik języka polskiego PWN

poza- «pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczający, że coś odbywa się na zewnątrz czegoś lub nie ma związku z czymś»
poza I
1. «ułożenie ciała, postawa»
2. «przesada lub nienaturalność w zachowaniu»
poza II
1. «przyimek komunikujący, że ktoś lub coś znajduje się na zewnątrz danego obszaru albo udaje się lub przemieszcza do miejsca położonego na zewnątrz niego, np. Wieczory spędzamy poza domem.»
2. «przyimek komunikujący, że dany stan rzeczy ma miejsce w innym czasie lub środowisku, niż wskazuje na to przyłączany rzeczownik, np. Widywali się poza lekcjami.»
3. «przyimek wyłączający z zakresu odniesienia zdania pewne elementy, np. Nie pisał prawie nic poza felietonami do gazety.»
4. «przyimek włączający do zakresu odniesienia zdania jakieś elementy, np. Poza kierowcą poszkodowanych było jeszcze kilka osób.»
poza tym «partykuła wprowadzająca nową informację na omawiany temat, np. Gazeta jest interesująca, poza tym tania.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia