Poza

Encyklopedia PWN

Czechosłowacja, Československo,
państwo w środkowej Europie istniejące 1918–92.
Derrida Jacques Wymowa, ur. 15 VII 1930, El Biar (Al-Abjar), Algieria, zm. 8 X 2004, Paryż,
filozof francuski, krytyk strukturalizmu, uważany za jednego ze współtwórców filozoficznego postmodernizmu.
pogląd mówiący, że stan każdego izolowanego układu fiz. w chwilach późniejszych jest jednoznacznie określony przez tzw. dane początkowe, tj. stan układu w chwili początkowej;
dziedziczenie pozachromosomowe, dziedziczenie cytoplazmatyczne, dziedziczenie pozajądrowe, dziedziczenie matczyne,
dziedziczenie informacji genetycznej znajdującej się poza chromosomami;
ekstra
[łac. extra ‘nadto’, ‘poza’, ‘na zewnątrz’],
pierwszy człon wyrazów złożonych, oznaczający: 1) bardzo, niezwykły, najlepszy, np. ekstraklasa; 2) poza-, np. ekstragalaktyczny.
stała lub czasowa zmiana miejsca pobytu podyktowana względami ekonomicznymi (emigracja);
Enoch Juliusz (Julian) Kazimierz Mamert, ur. 29 IV 1822, Kutno, zm. 11 X 1880, Paryż,
działacz polit., prawnik;
extra ecclesiam nulla salus
[łac., ‘poza Kościołem nie ma zbawienia’],
poza Kościołem nie ma zbawienia — teza teol. wskazująca na przynależność do Kościoła jako jedyną drogę prowadzącą do zbawienia;
fizjografia
[gr. phýsis ‘natura’, gráphō ‘piszę’],
geogr. w geografii fiz. pojęcie określające w przeszłości (do 1939) ogólną charakterystykę warunków przyr. wybranego obszaru (budowę geol., rzeźbę, stosunki wodne, klimat, gleby, roślinność, świat zwierzęcy), a niekiedy, zwłaszcza poza Polską, utożsamiane tylko z charakterystyką geomorfologiczną;
język z rodziny języków romańskich;
galut
[hebr., ‘wygnanie’, ‘rozproszenie’, ‘diaspora’, ‘niewola’],
w historii Żydów okres pozbawienia własnej państwowości i życia pod obcymi rządami, w szczególności życie Żydów poza Palestyną, a współcześnie — poza Izraelem;
Giełżyński Wojciech, pseud. Grzegorz Wojciechowski, Wojciech Stefan, Protazy, ur. 9 V 1930, Warszawa, zm. 3 III 2015,
syn Witolda; reporter i publicysta specjalizujący się w problematyce międzynarodowej;
med. dziedziczne cechy krwi odzwierciedlające polimorfizm genetyczny populacji ludzkiej dotyczący zróżnicowania antygenów elementów komórkowych krwi (krwinki czerwone, leukocyty, płytki krwi), niektórych białek osocza (haptoglobiny, γ-globuliny, dopełniacz) a także DNA;
Gutenberg Johannes Wymowa, właśc. J. Gensfleisch zum Gutenberg Wymowa, ur. ok. 1400, zm. 3 II 1468,
niemiecki mincerz i specjalista od obróbki metali, wynalazca druku i pionier drukarstwa.
Hayek
[hạjek]
Friedrich August von Wymowa, ur. 8 V 1899, Wiedeń, zm. 24 III 1992, Fryburg Bryzgowijski,
brytyjski ekonomista, filozof społeczny i polityczny, pochodzenia austriackiego.

Słownik języka polskiego PWN

poza- «pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczający, że coś odbywa się na zewnątrz czegoś lub nie ma związku z czymś»
poza I
1. «ułożenie ciała, postawa»
2. «przesada lub nienaturalność w zachowaniu»
poza II
1. «przyimek komunikujący, że ktoś lub coś znajduje się na zewnątrz danego obszaru albo udaje się lub przemieszcza do miejsca położonego na zewnątrz niego, np. Wieczory spędzamy poza domem.»
2. «przyimek komunikujący, że dany stan rzeczy ma miejsce w innym czasie lub środowisku, niż wskazuje na to przyłączany rzeczownik, np. Widywali się poza lekcjami.»
3. «przyimek wyłączający z zakresu odniesienia zdania pewne elementy, np. Nie pisał prawie nic poza felietonami do gazety.»
4. «przyimek włączający do zakresu odniesienia zdania jakieś elementy, np. Poza kierowcą poszkodowanych było jeszcze kilka osób.»
poza tym «partykuła wprowadzająca nową informację na omawiany temat, np. Gazeta jest interesująca, poza tym tania.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia