Poza

Encyklopedia PWN

Herbst Lothar, ur. 27 VII 1940, Wrocław, zm. 27 IV 2000, tamże,
poeta, historyk literatury, krytyk lit.;
Herling-Grudziński Gustaw, ur. 20 V 1919, Kielce, zm. 4 VI 2000, Neapol,
prozaik, krytyk literacki, publicysta, autor wspomnień Inny świat.
historiografia
[gr. historía ‘badanie’, ‘informacja’, ‘opowiadanie’, gráphō ‘piszę’],
pisarstwo historyczne, nagromadzone teksty dotyczące przeszłości, nauka historyczna.
Hume
[hju:m]
David Wymowa, ur. 26 IV 1711, Edynburg, zm. 25 VIII 1776, tamże,
brytyjski filozof, historyk i ekonomista, przedstawiciel brytyjskiego oświecenia.
[‘na południe od jeziora’], prow. w południowej części Chin, na południe od środkowego biegu Jangcy i jez. Dongting Hu;
Ibsen Henryk Wymowa, ur. 20 III 1828, Skien, zm. 23 V 1906, Christiania (ob. Oslo),
dramatopisarz norweski.
ideologia
[fr. idéologie < gr. idéa ‘kształt’, ‘postać’, ‘przedstawienie’, ‘pojęcie’; lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
pojęcie występujące w filozofii i naukach społecznych oraz politycznych, które określa zbiory poglądów służących do całościowego interpretowania i przekształcania świata.
in vitro
[łac., ‘w szkle’],
sposób przeprowadzania doświadczeń, polegający na badaniu procesów biol. w warunkach sztucznych, poza organizmem;
Indianie
[hiszp. < gr. < sanskr.],
rdzenni mieszkańcy Ameryki (nazwę tę nadał im K. Kolumb, który użył jej w przekonaniu, że dotarł do Indii), przybyli w wielu falach migracyjnych z północno-wschodniej Azji pomostem lądowym istniejącym w miejscu dzisiejszej Cieśniny Beringa;
ekon. proces tworzenia i trwania powiązań i współzależności gospodarczej pomiędzy krajami.
intuicjonizm
[ang. intuitionism < łac. intueri ‘wglądać’, ‘przeczuwać’],
filoz. kierunek w teorii poznania, wg którego głównie lub jedynie wartościowym sposobem poznania jest intuicja, rozumiana jako niewyrażalny w języku akt bezpośredniego, ale nie zmysłowego obcowania z przedmiotem, pozwalający na przeżycie jego konkretnej, niepowtarzalnej natury (istoty, wewnętrznego sensu).
Jagiełło Michał, ur. 23 VIII 1941, Janikowice (Małopolska), zm. 1 II 2016, Zakopane,
pisarz i publicysta, alpinista;
Jarymowicz Maria, ur. 4 IX 1942, Warszawa,
psycholog;
Jasienica Paweł, właśc. Leon Lech Beynar, ur. 10 XI 1909, Symbirsk, zm. 19 VIII 1970, Warszawa,
pisarz hist., publicysta.
Jerofiejew Wieniedikt Wasiljewicz, ur. 24 X 1938, Czupa (Karelia), zm. 11 V 1990, Moskwa,
pisarz rosyjski;
Jung Carl Gustav, ur. 26 VII 1875, Kesswil, zm. 6 VI 1961, Küsnacht,
psychiatra szwajcarski, współtwórca „psychologii głębi”.

Słownik języka polskiego PWN

poza- «pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczający, że coś odbywa się na zewnątrz czegoś lub nie ma związku z czymś»
poza I
1. «ułożenie ciała, postawa»
2. «przesada lub nienaturalność w zachowaniu»
poza II
1. «przyimek komunikujący, że ktoś lub coś znajduje się na zewnątrz danego obszaru albo udaje się lub przemieszcza do miejsca położonego na zewnątrz niego, np. Wieczory spędzamy poza domem.»
2. «przyimek komunikujący, że dany stan rzeczy ma miejsce w innym czasie lub środowisku, niż wskazuje na to przyłączany rzeczownik, np. Widywali się poza lekcjami.»
3. «przyimek wyłączający z zakresu odniesienia zdania pewne elementy, np. Nie pisał prawie nic poza felietonami do gazety.»
4. «przyimek włączający do zakresu odniesienia zdania jakieś elementy, np. Poza kierowcą poszkodowanych było jeszcze kilka osób.»
poza tym «partykuła wprowadzająca nową informację na omawiany temat, np. Gazeta jest interesująca, poza tym tania.»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia