Normalny

Encyklopedia PWN

kardiochirurgia
[gr. kardía ‘serce’, cheirurgía ‘rękodzielnictwo’],
dział chirurgii zajmujący się operacyjnym leczeniem wad wrodzonych i nabytych serca oraz zranień serca.
kesonowa choroba, choroba dekompresyjna,
med. zaburzenie będące skutkiem szybkiego obniżenia się ciśnienia np. podczas wychodzenia na powierzchnię nurków, przy wyjściu z kesonu czy komory nadciśnieniowej;
korelacja
[łac.],
mat. wzajemne powiązanie, współzależność rozważanych zjawisk lub obiektów;
fiz. prawo wyrażające zależność światłości I powierzchni promieniującej lub rozpraszającej światło od kierunku, w którym przeprowadza się obserwacje;
liczba cząsteczek w 1 m3 gazu doskonałego w warunkach normalnych (pod ciśnieniem 101 325 Pa, w temperaturze 0°C);
Mohra koło
[k. mo:ra],
graficzne przedstawienie naprężeń normalnych i stycznych w płaszczyźnie dowolnego przekroju poprowadzonego przez punkt, w którym jest określony stan naprężenia;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia