Mohra koło
 
Encyklopedia PWN
Mohra koło
[k. mo:ra],
graficzne przedstawienie naprężeń normalnych i stycznych w płaszczyźnie dowolnego przekroju poprowadzonego przez punkt, w którym jest określony stan naprężenia;
każdy punkt odpowiada określonej wartości naprężenia stycznego i naprężenia normalnego w danym przekroju; k.M. stosuje się w zagadnieniach teorii sprężystości i plastyczności oraz przy obliczeniach wytrzymałościowych; nazwa k.M. pochodzi od nazwiska Ch.O. Mohra.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia