Normalny

Encyklopedia PWN

właściwość niektórych ciał stałych zwanych nadprzewodnikami, polegająca m.in. na zaniku oporu elektrycznego po oziębieniu ich do temperatury T, niższej od temperatury krytycznej Tc.
mat. statyst. jedna z metod w teorii estymacji nieznanych parametrów;
ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w sposób lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka, wynikające z uszkodzenia i upośledzenia funkcji organizmu.
paradygmat
[gr. parádeigma ‘wzór’],
ogólnie uznane osiągnięcie naukowe (teoria naukowa),
parafilie
[gr.],
med. zaburzenia preferencji seksualnych, jak: dewiacje, perwersje seksualne, zboczenia płciowe;
mat. szczelne pokrycie płaszczyzny jednym lub kilkoma rodzajami nie nakładających się na siebie wielokątów (płytek);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia