Normalny

Encyklopedia PWN

dwutaktowy chód konia;
kurtoza
[gr.],
statyst. parametr określający stopień koncentracji rozkładu zmiennej losowej wokół wartości oczekiwanej;
Morgenstern Thomas, ur. 30 X 1986, Spittal an der Drau (Karyntia),
austriacki skoczek narciarski;
metodol., naukozn. proces doskonalenia stanu wiedzy, dokonywania nowych odkryć naukowych.
mat. układ 3 płaszczyzn, parami prostopadłych, przecinających się w punkcie P danej krzywej przestrzennej; są to: 1) płaszczyzna ściśle styczna, wyznaczona przez wersory i , 2) płaszczyzna normalna, wyznaczona przez i , 3) płaszczyzna prostująca (rektyfikująca), wyznaczona przez wersory i ;
ekon. nadwyżka przychodów nad kosztami;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia