Lamberta prawo
 
Encyklopedia PWN
Lamberta prawo,
fiz. prawo wyrażające zależność światłości I powierzchni promieniującej lub rozpraszającej światło od kierunku, w którym przeprowadza się obserwacje;
wyraża się wzorem I = I0cosφ, gdzie I0 — światłość w kierunku normalnym (φ = 0), φ — kąt między normalną do powierzchni świecącej i kierunkiem obserwacji; prawo Lamberta ściśle stosuje się do ciała doskonale czarnego; ma duże znaczenie w fotometrii; sformułowane 1760 przez J.H. Lamberta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia