Normalny

Encyklopedia PWN

charakterystyczna dla każdej elektrody (półogniwa) różnica potencjałów Galvaniego (potencjał elektryczny fazy) między fazami tworzącymi tę elektrodę (np. elektrolitem i metalem), powstająca jako konsekwencja uformowania się elektrycznej warstwy podwójnej.
mieszanina gazów, które tworzą atmosferę ziemską;
probit
[łac.],
mat. liczba charakteryzująca prawdopodobieństwo danego zdarzenia — p. zdarzenia o prawdopodobieństwie p wyraża się wzorem: probit(p) = Φ–1(p), gdzie Φ jest dystrybuantą standardowego rozkładu normalnego (rozkład zmiennej losowej);
podstawowa wektorowa wielkość fiz. charakteryzująca ruch;
rozkład zmiennej losowej, rozkład prawdopodobieństwa,
mat. miara prawdopodobieństwa wyznaczona przez zmienną losową w zbiorze jej możliwych wartości.
Schlierenzauer Gregor, ur. 7 I 1990, Innsbruck,
austriacki skoczek narciarski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia