Loschmidta liczba
 
Encyklopedia PWN
Loschmidta liczba, NL, L,
liczba cząsteczek w 1 m3 gazu doskonałego w warunkach normalnych (pod ciśnieniem 101 325 Pa, w temperaturze 0°C);
definiowana jako stosunek NA/Vm, gdzie NA — liczba Avogadra, Vm — objętość jednego mola gazu doskonałego w warunkach normalnych; NL = 2,68677 · 1025 m–3. Pierwszego poprawnego oszacowania tej liczby dokonał 1865 J. Loschmidt.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia