Morawy

Encyklopedia PWN

m. we wschodnich Czechach, na skraju Wyż. Czesko-Morawskiej, w widłach rz. Svratka i Svitava (dorzecze Morawy); ośrodek adm. kraju południowomorawskiego.
Czechosłowacja, Československo,
państwo w środkowej Europie istniejące 1918–92.
Eckstein
[ẹksztain]
Franz Gregor Ignaz, ur. ok. 1689, Židovice k. Žatca (Morawy), zm. 1741, Lwów,
ojciec Sebastiana, malarz, pochodził z Moraw;
mieszkańcy Moraw, regionalna grupa czeska o silnym poczuciu odrębności i własnej tożsamości;
grupa ludów indoeur. zamieszkujących znaczne obszary środkowej i wschodniej Europy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia