Morawy

Encyklopedia PWN

m. w Serbii (Serbia Centralna), nad Morawą Zachodnią (dopływ Morawy).
dynastia panująca w cesarstwie bizant. 820–867, wywodząca się z m. Amorion (Azja Mniejsza);
anabaptyści
[gr. anabaptizō ‘powtórnie chrzczę’],
wspólna nazwa protest. grup wyznaniowych negujących ważność chrztu niemowląt i praktykujących chrzest dorosłych;
Andrzej Świerad, Andrzej Żurawek, łac. Zoerardus, słow. Svorad, święty, data ur. nieznana, okolice Krakowa, zm. między 1030 a 1034, Zobor (Słowacja),
pustelnik, asceta; przypuszczalnie krzewił chrześcijaństwo na ziemi sądeckiej
Arnold Wincenty Józef, ur. 5 XII 1864, Ołomuniec (Morawy), zm. 1942, Lwów,
lekarz i biochemik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia