Morawy

Encyklopedia PWN

Morawy, Morava,
kraina historyczna we wschodnich Czechach, w dorzeczu Morawy i górnej Odry, od północy granicząca z Polską, od wschodu ze Słowacją, od południa z Austrią;
Morawa, Velika Morava,
rz. w Serbii, prawy dopływ Dunaju;
Morawa, czes. i słowac. Morava, niem. March,
rz. w Czechach, Słowacji i Austrii; w dolnym biegu wyznacza granicę między Słowacją a Czechami i Austrią, lewy dopływ Dunaju;
Morawa Południowa, Južna Morava,
rz. w Serbii.
Morawa Zachodnia, Zapadna Morava,
rz. w Serbii
forma zarządzania okupowanymi ziemiami czeskimi przez III Rzeszę 1939–45;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia