Morawy

Encyklopedia PWN

badeńska kultura, zw. też kulturą ceramiki promienistej,
archeol. kultura środkowoeur. eneolitu rozwijająca się w 2. poł. III tysiąclecia p.n.e.;
Bolesław I Chrobry, z dynastii Piastów, ur. 967, zm. 17 VI 1025,
pierwszy król Polski.
Borzywoj I, z dynastii Przemyślidów, ur. między 852 a 857, zm. 888 lub 889,
pierwszy hist. książę czeski, mąż św. Ludmiły;
Cyryl i Metody, święci,
bracia, zakonnicy i misjonarze, Grecy:
Dunaj, niem. Donau, ukr. Dunaj, Dunai, węg. Duna, serb. i chorw. Dunav, rum. Dunărea, bułg. Dunaw, w starożytności: trackie, dackie Istros, gr. Danubios, łac. Ister, Danuvius,
rzeka w środkowej i południowo-wschodniej Europie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia